Menu Zamknij

Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Projekt ma trafić do sejmu

Stan na 27.03.2020 r.

W ślad za przesłaną w dniu wczorajszym do Państwa informacją, wobec Państwa zainteresowania tematem zwolnienia ze składek ZUS wyjaśniamy założenia projektu tarczy antykryzysowej. Już dziś przedstawiony projekt ma trafić pod obrady Sejmu.

Na chwilę obecną, co do kwestii ZUS przewiduje on zwolnienie wszystkich mikrofirm (czyli takich zatrudniających od 1 do 9 pracowników) z obowiązku płacenia przez 3 miesiące składek ZUS za pracowników. Zwolnienie to jest niezależne od poziomu przychodów firmy.

W przypadku przedsiębiorców niezatrudniających żadnych pracowników, czyli tzw. samozatrudnionych, powyższe zwolnienie również obowiązuje. Zwolnienie to nie jest uzależnione od ewentualnego spadku przychodów, warunkiem jednak jest by działalność gospodarcza była zarejestrowana przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz przychód z działalności gospodarczej w miesiącu lutym 2020 r. nie przekroczył 3-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli kwoty 15 681 zł. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Okres 3 miesięcy obejmuje składki za luty, marzec i kwiecień 2020 r. Pomimo tego, iż termin płatności składek za luty 2020 r. już upłynął. Nie jest na chwile obecną wyjaśnione, czy powyższe zwolnienie będzie miało charakter automatyczny, czy wnioskowy.

Co jeszcze istotne, powyższe zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy i pracownika będzie to okres bezskładkowy. Składki za wymienione miesiące pokryje bowiem państwo. To niezwykle istotna informacja, gdyż oznacza to, że przedsiębiorca przez cały ten czas jest osobą ubezpieczoną, której przysługują wszelkie świadczenia z ZUS, w tym m.in. możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi pozostającymi w domu.