Menu Zamknij

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe to zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, co oznacza, że przyczyn zwolnienia należy upatrywać po stronie pracodawcy. Pracodawca prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników ponosi ryzyko gospodarcze i techniczne całego przedsięwzięcia. Nie zawsze pracodawca jest w stanie sprostać wymaganiom rynku, stąd pojawiają się problemy finansowe, które są najczęstszą przyczyną zwolnień grupowych.

Pracodawca może dokonać zwolnień grupowych w ramach swojego zakładu pracy z zachowaniem formalnych wymogów tej procedury. Należy zaznaczyć, iż odpowiedzialność za redukcję etatów ponosi pracodawca, a nie pracownik.

Docelowym klientem Kancelarii w ramach oferty Compliance jest pracodawca, który planuje rozpocząć przeprowadzanie w swoim zakładzie pracy zwolnień grupowych lub jest w trakcie trwania tej procedury.

 

Korzyści ze współpracy z Kancelarią w ramach oferty Compliance

Przepisy dotyczące zwolnień grupowych mogą przysporzyć pracodawcy wiele problemów, m.in. opracowanie kryteriów doboru do zwolnienia, konsultacje ze związkami, a także obowiązek przyznania dodatku wyrównawczego lub wypłaty odprawy pieniężnej. Prawo pracy co do zasady pełni funkcję ochronną względem pracowników, co może stanowić źródło dodatkowych utrudnień dla pracodawcy. W odpowiedzi na potrzeby Klientów w ramach modułu zwolnień grupowych oferty Compliance  zespół specjalistów świadczy następujące usługi:

  1. Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie pracy,
  2. Opracowanie wewnętrznych procedur związanych ze „zwolnieniami grupowymi”,
  3. Uzgodnienie odpraw dla pracowników zgodnych z przepisami prawa pracy oraz indywidualnymi umowami,
  4. Zwolnienia indywidualne w ramach zwolnień grupowych,
  5. Wsparcie merytoryczne w zakresie zwolnień pracowników podczas przekształceń i restrukturyzacji zakładu pracy,
  6. Przygotowanie opinii prawnych w aspekcie konkretnego problemu.

Kary za nieprzestrzeganie praw pracowniczych

Działania pracodawcy, który nie przestrzega praw pracowników może zostać zakwalifikowanych jako wykroczenie, a nawet przestępstwo. W konsekwencji grożą mu sankcje wynikające nie tylko z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i innych ustaw, ale także z Kodeksu karnego. Pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1.000 do aż 30.000 zł, karą ograniczenia wolności a nawet karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat.