Menu Zamknij

Zmiana w rejestrze BDO – nowe zasady gospodarki odpadami. Czym jest BDO i kogo dotyczy obowiązek wpisu do rejestru.

Czym jest BDO i kogo dotyczy obowiązek wpisu do rejestru.

Elektroniczny rejestr BDO działa już od ponad dwóch lat, jednak nadal nie wszyscy przedsiębiorcy spełnili obowiązek rejestracji. Dla przypomnienia, ustawa o odpadach stanowi: do rejestru muszą wpisać się podmioty, które:

1) wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,

2) wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny

3) producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

Od 1 stycznia 2020r. obowiązuje również nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531). Rozporządzenie określa podmioty zwolnione z obowiązku ewidencjonowania opadów w oparciu o rodzaj i ilość odpadów, które produkują.

Dla tych, którzy mają wątpliwości, czy powinni się wpisać do rejestru, ministerstwo na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ przygotowało ankietę, która pomaga określić, czy istnieje obowiązek wpisu dla danego podmiotu.

Nowe moduły BDO

Od 1 stycznia 2020r., uruchomiono nowe elementy elektronicznego systemu BDO – moduły ewidencji i sprawozdawczości. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Ewidencja odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów możliwe są wyłącznie drogą elektroniczną.

Nowy moduł ewidencji ma zapewnić jeszcze efektywniejszą kontrolę przekazywania odpadów. Z kolei moduł sprawozdawczości ma na celu uproszczenie procedury przekazywania przez przedsiębiorców sprawozdań dotyczących gospodarki opadami do właściwych marszałków województw. Wprowadzone zmiany stanowią więc kolejny krok na drodze do pełnej elektronizacji BDO.

Elektroniczna karta przekazania odpadów

Od 1 stycznia 2020r., chcąc przekazać odpady, należy wcześniej wystawić w formie elektronicznej kartę przekazania odpadów, zawierającą informacje o rodzaju i ilości opadów oraz o dacie i miejscu ich przekazania. Podmiot, który będzie przewoził odpady, również musi posiadać potwierdzenie karty przekazania odpadów, a następnie dokonać potwierdzenia ich dostarczenia. Także ten, kto odpady przejmuje, będzie musiał niezwłocznie potwierdzić ten fakt drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie ma zapewnić transparentność całego procesu przekazywania odpadów i ułatwić działanie organom kontrolującym.

Kary finansowe

Ustawa o odpadach przewiduje możliwość nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 5.000 do 1.000.000 zł za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO. Rozpatrywanie wniosku może trwać nawet miesiąc czasu, dlatego przedsiębiorcy, którzy nadal nie dopełnili obowiązku wpisu, powinni jak najszybciej złożyć wniosek.

Sama kara to nie wszystko – należy pamiętać, że bez wpisu do rejestru, nie można wypełniać innych ustawowych obowiązków, które od 1 stycznia realizowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Bez numeru w rejestrze nie można wystawić elektronicznej karty przekazania odpadów. Bez niej z kolei, nie jest możliwe przekazywanie, transport i odbiór odpadów.

Jak się wpisać?

Wniosek o wpis można złożyć za pomocą rejestrowego formularza elektronicznego, dostępnego na stronie ministerstwa. Przedsiębiorcy wprowadzający m.in. sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, pojazdy oraz wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony lub oleje smarowe, muszą uiścić opłatę rejestrową, która dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, a dla pozostałych – 300zł. W kolejnych latach, do końca lutego danego roku należy również uiścić opłatę roczną w takiej samej wysokości. Wniosek o wpis do rejestru BDO powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 30 dni.