Menu Zamknij

Wewnętrzne procedury postępowania w dobie COVID

W czasie pandemii oraz sprzyjającej chorobom jesiennej aurze firmy decydują się na wysyłanie pracowników do pracy zdalnej. Z dostępnych statystyk wynika jednak, że tylko ok. 20% przedsiębiorców zdecydowało się na taki ruch. Proces ten jest powolny, z drugiej strony  część firm ze względu na swoją specyfikę albo brak możliwości technicznych nie może sobie na to pozwolić.

Pandemia COVID-19 wymusiła na wszystkich nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładzie pracy. Wprowadzono szereg nowych zasad oraz środków mających na celu zwiększenie poczucia komfortu przez osoby, które muszą pracować w siedzibie firmy, ograniczono lub zrezygnowano z dostępu do budynku przez osoby trzecie, ograniczono do minimum ruch osobowy w częściach wspólnych, wdrożono szereg dodatkowych czynności jak mierzenie temperatury czy obowiązek korzystania z maseczek/przyłbic, płynów dezynfekujących, a w niektórych przypadkach także rękawiczek jednorazowych.

Środki prewencyjne to pierwszy i najważniejszy krok do zmniejszania ryzyka. Ale co jeżeli taki przypadek COVID-19 zdarzy się pracownikowi wykonującemu pracę w siedzibie firmy. W jaki sposób ma zachować się taki pracownik jak i pracodawca? Wszyscy intuicyjnie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Ale czy sposób postępowania w takim przypadku jest wszystkim znany? Czy każdy uczestnik zareaguje dokładnie w ten sam sposób? Czy każdy będzie miał na względzie nie tylko bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów ale także konieczność zachowania ciągłości działania firmy? Jakie konsekwencje kadrowe niesie taka sytuacja?

Takie pytania pojawiają się wśród Klientów Kancelarii, których na bieżąco wspieramy we wdrażaniu niezbędnych działań i procedur. W oparciu o wypracowane od marca br. doświadczenia przygotowaliśmy zbiór kluczowych procedur wewnętrznych mających na celu nie tylko ustandaryzowanie postępowania w takich sytuacjach ale także zabezpieczenie ciągłości działania firmy, sposobu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia pracowników.

Dokumenty zawierają nie tylko scenariusze działań w różnych sytuacjach ale także obowiązki pracownika i pracodawcy, wytyczne dla działów kadrowych, zasady pracy zdalnej w trakcie kwarantanny, sposób komunikacji z instytucjami sanitarno-epidemiologicznymi. Oprócz tego
w niezbędnym zakresie szkolimy zdalnie kluczowych lub wszystkich pracowników w firmach naszych klientów aby dbać o wspólne zrozumienie funkcjonujących zasad i zapewniać efektywne działanie wdrożonych procedur.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys Sp.k. wszystkie firmy, które nie mają jeszcze wdrożonych stosownych reguł lub chcą dopracować te już obecnie obowiązujące.