Menu Zamknij

Wdrożenie RODO plus kompleksowy program szkoleniowy

 • Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych.
 • Określenie potencjalnych pól do zmian organizacyjnych w strukturze.
 • Wyjaśnienie wymagań dla przedsiębiorców określonych w przepisach, w szczególności:
  Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie RODO,
  Przejrzyste informowanie i komunikacja i tryb wykonywania praw – obowiązki Administratora Danych,
  Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – klauzula zgody,
  Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować,
  Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować,
  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja,
  Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja,
  Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu,
  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu,
  Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym RODO,
  Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 • Omówienie dokumentacji oraz zakresu niezbędnych zmian w celu dostosowania jej do organizacji.
 • Dyskusja oraz wyjaśnianie zapytań.
 • 2h dodatkowych konsultacji telefonicznych i e-mailowych po szkoleniu w celu wyjaśnienia dodatkowych wątpliwości.

 

 • Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych.
 • Określenie potencjalnych pól do zmian organizacyjnych w strukturze.
 • Wyjaśnienie wymagań dla przedsiębiorców określonych w przepisach, w szczególności:
  Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie RODO,
  Przejrzyste informowanie i komunikacja i tryb wykonywania praw – obowiązki Administratora Danych,
  Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – klauzula zgody,
  Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować,
  Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować,
  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja,
  Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja,
  Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu,
  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu,
  Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym RODO,
  Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 • Omówienie dokumentacji oraz zakresu niezbędnych zmian w celu dostosowania jej do organizacji.
 • Dyskusja oraz wyjaśnianie zapytań.
 • 2h dodatkowych konsultacji telefonicznych i e-mailowych po szkoleniu w celu wyjaśnienia dodatkowych wątpliwości.
 • Przeprowadzanie szkolenia dla zarządu i pracowników (e-learning) z założeń reformy systemu ochrony danych osobowych, które obejmuje: wprowadzenie w tematykę,
  określenie potencjalnych pól do zmian organizacyjnych w strukturze
 • Przeprowadzenie audytu oraz listy zaleceń i rekomendacji, które obejmuje:
  Przegląd dotychczasowych praktyk, procedur i dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
  Identyfikacja i inwentaryzacja procesów przetwarzania danych,
  Utworzenie rejestru czynności przetwarzania – gdy konieczne,
  Dokonanie oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych – gdy konieczne,
  Analiza konieczności wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Raport z audytu – lista spostrzeżeń, zaleceń i rekomendacji do wdrożenia w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w codziennej działalności
 • Przygotowanie procedur oraz dokumentów, które obejmuje:
  Zmiany klauzul informacyjnych,
  Przygotowanie procedur powiadamiania osób o przetwarzaniu danych,
  Przygotowanie polityk bezpieczeństwa, procedur postępowania z danymi, ich ochrony, powiadamiania o naruszeniu ochrony,
 • Przeprowadzanie szkolenia końcowego.

 

 • Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych.
 • Określenie potencjalnych pól do zmian organizacyjnych w strukturze.
 • Wyjaśnienie wymagań dla przedsiębiorców określonych w przepisach, w szczególności:
  Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie RODO,
  Przejrzyste informowanie i komunikacja i tryb wykonywania praw – obowiązki Administratora Danych,
  Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – klauzula zgody,
  Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować,
  Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować,
  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja,
  Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja,
  Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu,
  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu,
  Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym RODO,
  Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą.
 • Omówienie dokumentacji oraz zakresu niezbędnych zmian w celu dostosowania jej do organizacji.
 • Dyskusja oraz wyjaśnianie zapytań.
 • 2h dodatkowych konsultacji telefonicznych i e-mailowych po szkoleniu w celu wyjaśnienia dodatkowych wątpliwości
 • przeprowadzanie szkolenia dla zarządu i pracowników z założeń reformy systemu ochrony danych osobowych, które obejmuje:
  wprowadzenie w tematykę,
  określenie potencjalnych pól do zmian organizacyjnych w strukturze.
 • Przeprowadzenie audytu oraz listy zaleceń i rekomendacji, które obejmuje:
  Przegląd dotychczasowych procedur i dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
  Identyfikacja i inwentaryzacja procesów przetwarzania danych,
  Utworzenie rejestru czynności przetwarzania – gdy konieczne,
  Dokonanie oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych – gdy konieczne,
  Analiza konieczności wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 •  Przygotowanie procedur oraz dokumentów, które obejmuje:
  Zmiany klauzul informacyjnych,
  Przygotowanie procedur powiadamiania osób o przetwarzaniu danych,
  Przygotowanie polityk bezpieczeństwa, procedur postępowania z danymi, ich ochrony, powiadamiania o naruszeniu ochrony,
 • Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego (limit godzin do wykorzystania – nie więcej niż 15)
 • Przeprowadzanie szkolenia dla pracowników z wprowadzonych procedur.

 

 • Sprawdzenie zakresu przeprowadzonego audytu oraz uzupełnienie listy zaleceń i rekomendacji, które obejmuje:
  Sprawdzenie funkcjonowania obszarów typowo związanych z ochroną danych osobowych: (rekrutacja, zatrudnienie, BHP, płace, rejestracja czasu pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie, monitoring, IT, organizacja biura, marketing, komunikacja z klientem, strona www, sprzedaż towarów/usług, reklamacje, organizacja biur),
  Przegląd dotychczasowych procedur i dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
  Identyfikacja i inwentaryzacja procesów przetwarzania danych,
  Sprawdzenie rejestru czynności przetwarzania,
  Sprawdzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania oraz rejestru podmiotów, którym dane powierzono,
  Sprawdzenie oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych – gdy konieczne,
  Analiza konieczności wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Sprawdzenie procedur oraz dokumentów, które obejmuje:
 • Sprawdzenie treści klauzul informacyjnych,
  Sprawdzenie procedur powiadamiania osób o przetwarzaniu danych,
  Sprawdzenie polityk bezpieczeństwa, procedur postępowania z wnioskami osób, których dane dotyczą, procedur postępowania w przypadkach naruszenia danych osobowych,
  Przygotowanie pisemnego raportu lub listy zaleceń i poprawek, a także projekty brakującej dokumentacji według potrzeb.

Wybrane referencje naszych Klientów