Menu Zamknij

Odwołanie wykonanej darowizny

Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W praktyce nierzadko poprzez umowę darowizny przenosi się własność nieruchomości, gospodarstwa rolnego. W relacjach pomiędzy…

KARY UMOWNE – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Niezależnie od branży, w której się specjalizujemy, jako przedsiębiorcy zapewne niejednokrotnie będziemy mieć do czynienia z karami umownymi. Mimo popularności tej formy zabezpieczenia interesów stron, nadal wiele postanowień dotyczących kar umownych obciążonych jest bardzo poważnymi…

FORMA DOKUMENTOWA

FORMA DOKUMENTOWA JAKO NOWY USTAWOWY TYP FORMY SZCZEGÓLNEJ I. UWAGI WSTĘPNE – USTAWA ZMIENIAJĄCA I UZASADNIENIE WPROWADZANYCH ZMIAN Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks Cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego…

NEWSLETTER PORAD PRAWNYCH

FreshMail.pl