Menu Zamknij

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło – zobacz jakie występują różnice w obu przypadkach Umowa o dzieło: Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (dalej k.c.), przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła o charakterze…

Nagroda i premia dla pracownika

Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych. Nagroda przede wszystkim ma charakter uznaniowy, przysługuje pracownikom którzy poprzez wypełnianie swoich obowiązków w sposób wzorowy, przejawiają inicjatywę w pracy oraz podnoszenia jej…