Menu Zamknij

Założenie sp. z o.o. sp. komandytowej

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna). Z uwagi na duże udogodnienia podatkowe jak i możliwość ograniczenia ewentualnych skutków niepowodzenia…

KIEDY I JAK MOŻNA UKARAĆ PRACOWNIKA NAGANĄ?

W przypadku, gdy pracownik nie wypełnia w sposób należyty powierzonych mu obowiązków, istnieje szereg sposobów postępowania ze strony pracodawcy – od zwolnienia pracownika dyscyplinarnie (jeśli naruszenia obowiązków pracowniczych mają charakter ciężki) przez rozwiązanie umowy o pracę…