Menu Zamknij

Tryb ofertowy zawierania umów przez Internet.

Zawieranie umów za pośrednictwem Internetu wśród przedsiębiorców jest coraz bardziej powszechną praktyką, dlatego też warto wiedzieć, jak prawidłowo skonstruować ofertę oraz na co zwłaszcza zwrócić uwagę.  W działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców powszechne stało się korzystanie…

Założenie sp. z o.o. sp. komandytowej

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna). Z uwagi na duże udogodnienia podatkowe jak i możliwość ograniczenia ewentualnych skutków niepowodzenia…

KIEDY I JAK MOŻNA UKARAĆ PRACOWNIKA NAGANĄ?

W przypadku, gdy pracownik nie wypełnia w sposób należyty powierzonych mu obowiązków, istnieje szereg sposobów postępowania ze strony pracodawcy – od zwolnienia pracownika dyscyplinarnie (jeśli naruszenia obowiązków pracowniczych mają charakter ciężki) przez rozwiązanie umowy o pracę…

NEWSLETTER PORAD PRAWNYCH

FreshMail.pl