Menu Zamknij

Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR)

Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR)

Z 1 stycznia 2019 roku niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR – MandatoryDisclosureRules).

Schemat podatkowy to dosyć szerokie pojęcie określające zdarzenie lub kilka zdarzeń uzgodnionych z podmiotem profesjonalnym lub przez samego podatnika. Jedynym lub przeważającym celem zdarzeń musi być chęć osiągniecia korzyści podatkowej. Powstanie schematu podatkowego wcale nie jest równoznaczne w wystąpieniem korzyści podatkowej.

Korzyść podatkowa ma doprowadzić m.in. do niepowstania zobowiązania podatkowego, odsunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, powstanie prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Ze schematem podatkowym możemy mieć do czynienia w obrocie profesjonalnym, ale również prywatnym np. podejmując decyzję o podwójnej darowiźnie majątku rodzinnego z majątku rodziców rzecz własnego dziecka, a następnie z majątku dziecka na rzecz jego małżonka.

Sam fakt powstania schematu podatkowego nie oznacza z góry obowiązku jego raportowania. Ustawa określa kilka podmiotów zobowiązanych do raportowania i są to:

– promotor,

– wspomagający,

– korzystający.

Promotorami nie są wyłącznie doradcy, prawnicy. Promotorem może być każdy, kto opracuje udostępni schemat podatkowy. Wspomagającymi są podmioty pośredniczące pomiędzy promotorem i korzystającym, jeśli mieli swój wkład w opracowanie schematu podatkowego np. notariusze, czy biura rachunkowe. Korzystającymi są podmioty, na rzecz których opracowywane są uzgodnienia.

Raportowanie schematów podatkowych w obrocie krajowym ciąży m.in. na podmiotach charakteryzujących się określonymi wskaźnikami ekonomicznymi. Schematów podatkowych nie muszą raportować korzystający, których:

– wartość transakcji nie przekroczyła 2,5 mln euro lub

– wartość aktywów bądź przychodów/kosztów nie jest większa niż 10 mln euro lub

– nie są podmiotem powiązanym z innym podatnikiem.

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych zostały skierowane do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie naruszenia ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez środowisko doradców podatkowych.