Menu Zamknij

Przekształcenia spółek lub zmiana formy prowadzonej działalności

 

Przedsiębiorcy z różnych względów podejmują się przekształcenia formy prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęstszym kierunkiem modyfikacji jest zmiana w spółkę kapitałową, ale z wielu względów takich jak synergia czy ograniczanie kosztów podatkowych przedsiębiorcy decydują się także na zmiany ze spółki kapitałowej w spółkę osobową lub działalność indywidualną.

O zmianach w planach biznesowych decydować będzie zawsze indywidualna sytuacja przedsiębiorcy. Zazwyczaj jednak przyczyny wpływające na dokonanie zmian są podobne, a wśród nich można wymienić te najważniejsze:

Zakres odpowiedzialności


W przypadku spółek osobowych lub jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel odpowiada całym swoim majątkiem, włączając w to w szczególności nieruchomości, nie tylko służące prowadzonej działalności, ale także prywatne, jak również inne środki oraz oszczędności finansowe. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia uporządkowanie i rozdzielenie składników majątkowych w taki sposób, aby zabezpieczyć w większym stopniu te, które nie są związane wprost z prowadzonym biznesem.

 

Zagadnienia podatkowe


Przekształcenie działalności w spółkę kapitałową zazwyczaj wiąże się z podwójnym opodatkowaniem podatkiem CIT (dochody w spółce) oraz podatkiem PIT (dochody właścicieli najczęściej z pobieranego wynagrodzenia/sprzedaży udziałów, itp.). Z różnych jednak względów takie przekształcenie umożliwia także dokonywanie innych operacji księgowych pozwalających na pozostawienie zysku w firmie.

Zatrudnienie


Posiadanie pracowników zmienia odpowiedzialność biznesową i wzmaga złożoność problemów, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. W takich sytuacjach warto rozważyć wybór rodzaju działalności, który zapewnia większą ochronę przed procesami sądowymi z pracownikami jaki i z podmiotami z którym zostanie wyrządzona szkoda przez pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

Poszukiwanie kapitału


Szybko rozwijające się przedsiębiorstwa często poszukują dodatkowych źródeł finansowania. Zmiana formy działalności może uprościć i zwiększyć możliwości pozyskiwania kapitału, np. poprzez sprzedaż akcji czy udziałów w spółce.

Zmiana własności


Wprowadzenie nowych wspólników lub udziałowców do firmy.

Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys Spółka komandytowa specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu przekształceń form działalności gospodarczych. Nasz zespół doradców realizuje projekty przekształceń we wszystkich możliwych konfiguracjach, a doświadczenie i znajomość uwarunkowań biznesowych pozwala nam na rekomendowanie klientowi najlepszego rozwiązania dla jego biznesu.

Rozpoznanie oczekiwań i potrzeb Klienta

Rozmowa o celu jaki chce osiągnąć nasz Klient poprzez przekształcenie działalności umożliwia wskazanie korzyści, jakie mają płynąć z tej zmiany. Wiemy, że modyfikacja formy prawnej jest decyzją niezwykle trudną i wymagającą głębokiej i szczegółowej analizy. Zawsze podchodzimy do tego etapu bardzo indywidualnie.

Analiza prawna jako potwierdzenie właściwej decyzji

Efektem zebranych informacji jest analiza prawna, którą otrzymuje od nas Klient. W oparciu o ustalone potrzeby rekomendujemy możliwe rozwiązania, aby ułatwić najlepszy wybór. Analiza obejmuje zakres odpowiedzialności właściciela, zarządu czy wspólników, relacje, które będą między nimi występować, elementy organizacyjne ważne dla funkcjonowania spółki i realizacji efektu jaki został określony przez Klienta, a jest głównym powodem przekształcenia.

Plan i realizacja formalno-prawna procesu

Po wyborze przez Klienta rodzaju spółki nasz zespół przygotowuje dokumentacje niezbędną do zmiany formy prowadzonej działalności, w tym wnioski do sądu, uchwały (z wyłączeniem opinii sporządzanej przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego, wyceny składników majątkowych).

Monitoring efektów

Wiemy, że w biznesie bezcennym zasobem jest czas, dlatego formalności związane z wykreśleniem starego podmiotu gospodarczego oraz wpisaniem nowej spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzimy za Klienta, a do czasu wprowadzenia zmian monitorujemy przebieg postępowania.

 

Zakres czynności obejmuje:


  Analizę prawna wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań w zakresie przekształcenia firmy winną formę prawną.

  Przygotowanie planu przekształcenia.

  Przygotowanie projektów uchwał Przygotowanie projektów oświadczeń woli wspólników co do ich udziału w przyszłej przekształconej spółce.

  Przygotowanie projektu umowy spółki albo statutu spółki przekształconej.

  Przeprowadzenie kompleksowego procesu rejestracji spółki wraz z monitoringiem do czasu uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Decyzja o przekształceniu spółki jest jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wiemy o tym i dlatego nie tylko pomagamy w wyborze najlepszej formy prawnej, ale także z najwyższą starannością podchodzimy do planowania kolejnych kroków w procesie. W komunikacji stawiamy na nowoczesne narzędzia. Jesteśmy dyspozycyjni i chętnie spotykamy się bezpośrednio w siedzibie naszej kancelarii lub w siedzibie klienta.