Menu Zamknij

Prawo ochrony środowiska

Nasze wieloletnie doświadczenie  w zakresie ochrony środowiska jest gwarancją pełnego przygotowania do świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Naszymi głównymi odbiorcami są podmioty gospodarcze działające w obszarach takich jak: odpady, opakowania, gospodarka wodna i odprowadzanie ścieków, lokalizacja inwestycji, zanieczyszczenie gruntu i powietrza.

Zakres wsparcia w ramach prawa ochrony środowiska:


  • Bieżące konsultacje i sporządzanie opinii prawnych na temat wykładni obowiązujących przepisów i ich wpływu na prowadzoną lub planowaną do uruchomienia działalność gospodarczą;
  • Pomoc w procedurach lokalizacji inwestycji;
  • Problematyka uzyskiwania zezwoleń środowiskowych, a także odpowiedzialności prawnej za naruszenie postanowień zawartych w posiadanych zezwoleniach;
  • Opłaty i kary środowiskowe;
  • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie;
  • Reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną środowiska (np. obrona przed wygórowanymi opłatami i nałożonymi karami);
  • Oceny ryzyka związanego z zakupem/sprzedażą nieruchomości (w tym nieruchomości skażonych;
  • Sporządzanie raportów due diligance nieruchomości i przejmowanych przedsiębiorstw produkcyjnych.
NEWSLETTER PORAD PRAWNYCH

FreshMail.pl