Menu Zamknij

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWIDZIANA W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 9.0

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWIDZIANA W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 9.0

Stan prawny na 23 kwietnia 2021 r.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 713 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów, zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, będące kontynuacją tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Pomoc nią przewidziana była przedłużana na kolejne miesiące tarczami 7.0 i 8.0.

Wzorem poprzednio przygotowanych dla Państwa opracowań skupimy się na rozwiązaniach i instytucjach mających największe znaczenie dla przedsiębiorców i możliwości ubiegania się o pomoc dla przedsiębiorców, jak i jej rozmiar, podejmując przy tym próbę uporządkowania informacji.

Tarcza antykryzyowa 9.0, podobnie jak tarcze antykryzowe 6.0 – 8.0 jest tzw. tarczą branżową, niosącą wsparcie dla określonych branż najbardziej dotkniętymi ograniczeniami w działalności.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje jak poprzednie akty prawne cztery instrumenty pomocy uzależnione od przeważającego kodu PKD przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 r. Aby otrzymać wsparcie należy zatem prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. oraz jednocześnie wykazać 40 %. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Utrzymany został wymóg dla wszystkich branż, by przedsiębiorca nie miał zaległości w płatności składek i innych należności publicznych, nie przejawiła przesłanek upadłości i nie był w upadłości.

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r.  wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, natomiast regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące

Bardzo dobrze znana Państwu już forma wsparcia, polegająca na tym, że płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. W przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone. Wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.

O zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień przedsiębiorcy będą mogli wnioskować od 4 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. za:

a) luty 2021r. dla przedsiębiorców o przeważającym PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

b) za marzec i kwiecień 2021 r. dla przedsiębiorców o przeważającym PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

c) za kwiecień 2021 r. dla przedsiębiorców o przeważającym PKD:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników

Również znane już Państwu świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS. Wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r. O wsparcie będzie można się starać po raz drugi, pod warunkiem że będzie ono obejmowało inne miesiące. Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w lutym na luty, marzec, kwiecień tytułem tarczy antykryzowej 6.0-8.0, ponowny wniosek będzie mógł złożyć dopiero w maju, na maj, czerwiec, lipiec. Warunkiem otrzymania pomocy będzie jednak również spadek dochodu o 40 %. 

Z dofinansowania będą mogły skorzystać dodatkowo następujące PKD:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z

Świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Kolejne świadczenie pomocowe, które nie jest Państwu obce. Jak uprzednio wynosi każdorazowo do 2080 zł i w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy- nawet do 5-ciu, mianowicie:

  • jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.

  • dwukrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z,

  • czterokrotnie- 91.02.Z

  • pięciokrotnie – 49.39.Z,51.10.Z,52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dotacja do 5 tys. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Pomoc znana uprzednio Państwu jako tzw. bezzwrotna pożyczka. Mikro-i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w kwocie do 5.000 zł. W zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet 5-cio krotnie. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Dotacje z poprzedniej tarczy wliczają się do limitu możliwych do udzielenia dotacji z tarczy 9.0. Jeśli zatem przedsiębiorca na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego otrzymał już dwie dotacje, a na podstawie rozporządzenia z 19 kwietnia przysługuje mu ich łącznie pięć, to na podstawie nowych przepisów będzie mógł starać się o jeszcze trzy dotacje.

Prawo do dotacji z tarczy 9.0 otrzymały branże:

  • jednokrotnie – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

  • dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

  • trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z

  • czterokrotnie – 91.02.Z

  • pięciokrotnie – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby Klientów w bardziej przystępnej formie i języku względem treści wskazanego powyżej Rozporządzenia. Mimo to przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych należy zapoznać się z całościową treścią Rozporządzenia i skonsultować działania z Kancelarią. Opracowanie nie jest bowiem wiążącą poradą prawną i ma wyłącznie charakter informacyjny.