Menu Zamknij

W związku z nawiązanym lub planowanym kontaktem telefonicznym informujemy, że Państwa dane osobowe pozyskaliśmy z zewnętrznego źródła, tj. od spółki Bisnode Polska spółka z o.o. z/s w Warszawie, NIP 7742855054.

Administratorem Państwa danych, a w tym danych osobowych jest Koksztys Windykacja Sp. z o.o., ul. Objazdowa 50, 54-513 Wrocław, KRS 0000607307, REGON 363947244, NIP 8952074748.

Informujemy, iż powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest mailowo pod adresem [email protected]

Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu marketingu własnych usług, a także usług podmiotów, w imieniu których działa. W momencie, gdy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty przetwarzanie odbywa się także na podstawie tej zgody.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także spółki z Grupy Koksztys, tj: KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp. k., a także podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki (np. rozwiązania telekomunikacyjne, IT).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub przez okres, w którym przetwarzanie danych stanowi realizację obowiązku prawnego,  w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu lub do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.