Menu Zamknij

Windykacja i wsparcie prawne

Usługi skierowane do małych firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które przede wszystkim potrzebują zdalnego wsparcia w zarządzaniu wierzytelnościami oraz wsparciem prawnym wtedy gdy jest faktycznie wymagane. Podstawowym kanałem komunikacji jest nielimitowany kontakt telefoniczny, a wymiana dokumentów odbywa się drogą elektroniczną.

Zakres obsługi PAKIET STANDARD PAKIET OPTYMALNY PAKIET OPŁACALNY
Monitoring płatności faktur przed datą wymagalności (w abonamencie miesięcznie – szt.) 5 10 20
Liczba sprawdzeń kontrahentów (miesięcznie) 1 3 5
Dochodzenie należności na etapie polubownym
Dochodzenie należności na etapie sądowym i egzekucyjnym
Nielimitowane konsultacje telefoniczne z prawnikiem
Prawniczy Biuletyn Informacyjny
Pogotowie Prawnicze
Dostęp do bazy dokumentów on-line
Pieczęć prewencyjna i Certyfikat Kancelarii brak
Dostęp do prowadzonych spraw on-line brak brak
Dostęp do Monitora Sądowego i Gospodarczego brak brak
Dodatkowe usługi PAKIET STANDARD PAKIET OPTYMALNY PAKIET OPŁACALNY
Audyt potencjału egzekucji komorniczej Twoich dłużników 159 PLN 129 PLN 99 PLN
Opłata za raport o wynikach finansowych spółek prawa handlowego 49 PLN 39 PLN 29 PLN
Pieczęć prewencyjna w wersji fizycznej 49 PLN 39 PLN
Weryfikacja i windykacja terenowa podmiotów gospodarczych brak brak
Sprawy prywatne brak brak