Menu Zamknij

Obsługa prawna firm z branży transportowej


Wyspecjalizowany zespół adwokatów i radców prawnych gwarantuje świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie


Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, którym zależy na profesjonalnym doradztwie, dostosowanym do potrzeb klientów w zakresie wykonywania usług transportowych

Obsługa prawna firm z branży transportowej - zakres wsparcia prawnego


 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów transportowych oraz ogólnych warunków przewozu towarów z uwzględnieniem regulacji prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności konwencji CMR,
 • bieżące doradztwo prawne zapewniające optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, handlowego i podatkowego,
 • pomoc w zakresie dostosowywania form zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorców z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym także w kwestiach zatrudniania obcokrajowców;
 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej – w tym przekształcanie formy prowadzonej działalności
 • pomoc prawna w odzyskiwaniu odszkodowań w przypadku niewywiązania się z umów transportowych przez kontrahentów przedsiębiorców,
 • pomoc prawna w sporach ze służbami ITD i innymi urzędami
 • zastępstwo w sporach z ubezpieczycielami oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • reprezentacja i zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • audyt nieruchomości przeznaczonych pod centra logistyczne,
 • prowadzanie działań prewencyjnych w ramach ogólnopolskiego programu terminoweplatnosci.pl w zakresie mobilizowania kontrahentów do terminowych wpłat oraz dostępu do informacji gospodarczej BIG
 • kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami