Menu Zamknij

Obsługa prawna firm z branży budowlanej


Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców branży budowlanej jest gwarancją pełnego przygotowania do świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie.

Obsługa prawna firm z branży budowlanej

Dysponujemy zespołem prawników wyspecjalizowanych w prawie budowlanym zapewniając wsparcie dla realizowanych inwestycji na każdym etapie.

Obsługa prawna firm z branży budowlanej - zakres wsparcia prawnego


 • wsparcie klienta na etapie negocjacji poprzedzających zawarcie umów dotyczących robót budowlanych,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów związanych z realizacją procesu budowlanego,
 • doradztwo w realizacji inwestycji budowlanych w tym również w ramach zamówień publicznych,
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą w kwestiach dotyczących realizacji umowy w zakresie robót budowlanych,
 • reprezentacja klientów w sądzie w sprawach związanych z wyegzekwowaniem należności, które wynikając z należytego zabezpieczenia umowy, wystawionych w związku z umowami o roboty budowlane lub prace projektowe,
 • pomoc w zakresie przeprowadzenia na potrzeby klienta kompleksowej analizy stanów prawnych nieruchomości związanych z ich zakupy (pełny due dilligence nieruchomości)
 • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy realizacji inwestycji budowlanych – np. pomoc w tworzeniu spółek celowych wyłącznie na potrzeby realizowanych inwestycji
 • przygotowywanie umów deweloperskich oraz opiniowanie potrzebnej dokumentacji,
 • opracowanie projektów umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży; umów o generalne wykonawstwo, o roboty budowlane, o wykonanie prac projektowych,
 • opiniowanie umów kredytowych pod względem ryzyk prawnych
 • obsługa prawna przedsiębiorstw w obszarze produkcji wyspecjalizowanych urządzeń i wyrobów budowlanych
 • obsługa prawna firmy zarządzającej najmem lokali mieszkalnych
 • reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • tworzenie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, w tym kontraktów budowlanych, umów dostawy, świadczenia usług
 • wsparcie prawne w zakresie opracowania roszczeń kontraktowych
 • zarządzanie wierzytelnościami przeterminowanymi,
 • kompleksowe doradztwo i reprezentacja w postępowaniu w szczególności związanych z organami nadzoru budowlanego.