Menu Zamknij

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Wejście w życie przepisów RODO przyniosło wiele zmian w zakresie zarządzania danymi osobowymi, a jedną z nich jest pojawienie się nowej funkcji – Inspektora Ochrony Danych (IOD). RODO wskazuje konkretne przypadki, w jakiej sytuacji powołanie takiej osoby jest obowiązkowe. Warto wiedzieć, że nowe przepisy zachęcają firmy do powołania Inspektora nawet wtedy, gdy nie są one do tego zobligowane


 


 

Innvovation BOX - Rozwiązania prawne dla biznesu

Ulga podatkowa B+R oraz Innovation BOX

Innovation BOX należny taktować jako element uzupełniający do wspierania innowacji. Celem projektu jest objęcie preferencyjną stawką podatkową dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Oznacza to możliwość realnego obniżenia obciążenia z tytułu należnego podatku dochodowego do 5%


 

Audyt Prawny - Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego

Audyt prawny jako narzędzie do zarządzania

Audyt prawny ma na celu identyfikację i dostarczenie Właścicielowi lub osobom zarządzającym firmą obiektywnej, wiarygodnej i niezależnej informacji oceny sytuacji finansowo-organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także wyeliminowanie zagrożeń braku zgodności z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi (compliance)

FreshMail.pl