Menu Zamknij

Nowe standardy energetyczne budynków w 2021

Od początku 2021 roku w branży budowlanej zaczęły obowiązywać nowe standardy dotyczące wymagań technicznych, jakie będą musiały spełniać budynki powstałe od 2021 roku. Przeglądając ofertę projektów domów jednorodzinnych, można z łatwością zauważyć, że większość z nich została już przystosowana do nowych warunków technicznych. Zmiany można również dostrzec analizując oferty dotyczące materiałów budowlanych, ich producenci również zadbali o to, aby sprzedawany asortyment był zgodny z WT 2021. Planując budowę domu w 2021 warto więc sprawdzić na czym dokładnie polegają zmiany i co oznaczają w praktyce dla przyszłych inwestorów.

Czym są warunki techniczne

Warunki techniczne budynków to nic innego jak zbór zasad technicznych i wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Kwestie te są szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu, które reguluje zagadnienia dotyczące m.in. wyposażenia technicznego budynków, bezpieczeństwa pożarowego czy bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, energooszczędności czy ochrony przed hałasem i drganiami. Co jakiś czas, wytyczne wymagają zmiany, co wynika z szybkiego rozwoju technologicznego branży budowlanej oraz dążenia do wprowadzania maksymalnej energooszczędności.

Przepisy unijne

Wprowadzone zmiany są przede wszystkim spowodowane wdrożeniem art. 4 do 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowelizacje tego Rozporządzenia wprowadziła tzw. ścieżkę dojścia do wymagań na rok 2021, kiedy to wszystkie nowo wznoszone budynki, powinny charakteryzować się niemal „zerowym zużyciem energii”. W dalszej perspektywie wprowadzane zmiany dotyczące warunków technicznych mają spowodować, że budynki będą zużywać dużo mniej energii i wytwarzać mniej zanieczyszczeń, a to pozwoli jeszcze lepiej chronić środowisko. Zmiany wprowadzane są stopniowo, tak aby każdy uczestnik rynku budowlanego miał możliwość dostosowania się do nowej sytuacji.

Kogo dotyczą zmiany

Nowe warunki techniczne będzie musiał spełnić każdy inwestor, który pozwolenie na budowę otrzymał już w 2021 roku. Nowe standardy będą również dotyczyć wszystkich tych projektów, których formalności nie zostały jeszcze sfinalizowane oraz każdego modernizowanego lub rozbudowywanego budynku. Oznacza to, że budynek zaprojektowany według poprzednich Warunków Technicznych (WT 2017), który nie został zrealizowany do 2021 roku, będzie wymagał dostosowania do nowych, surowszych warunków technicznych.

Współczynnik przenikania ciepła U

Zmianie uległy maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu. Współczynnik ten określa ilość ciepła uciekającego na zewnątrz – im jest niższy, tym lepiej, ponieważ oznacza to mniejszą stratę ciepła. Od 2021 roku współczynnik U dla ścian zewnętrznych nie będzie mógł przekroczyć 0,2 W/m2K.Zmiany dotyczą również okien i drzwi, choć w tym zakresie wymogi są łagodniejsze niż w przypadku dachów czy ścian. W przypadku stolarki okiennej współczynnik U to 0,9 W/m2K dla okien i drzwi balkonowych oraz U 1,1 W/m2K dla okien dachowych w budynku. Wszystko to oznacza, że domy wybudowane w 2021 będą musiały być dużo lepiej izolowane, co wymaga zastosowania materiałów dobrej jakości lub zwiększenia grubości materiału izolacyjnego, który zastosujemy w swoim domu. Producenci materiałów budowlanych dostosowali swoją ofertę do nowych wymagań technicznych, a więc również inwestor nie powinien  mieć problemów z przystosowaniem się do zmian.

Zapotrzebowanie na energię nieodnawialną

Współczynnik Ep określa maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej jak również do oświetlenia. Wcześniej, maksymalna wartość współczynnika Ep wynosiła 95 kWh/m2/rok. Od 2021 roku nie będzie on mógł przekraczać 70 kWh/m2/rok. Zaostrzone wymogi związane z zapotrzebowaniem na energię nieodnawialną oznaczają konieczność ograniczenia zużycia paliw takich jak węgiel, gaz czy olej opałowy.

Jak sprostać wymaganiom WT 2021

Warunki techniczne dotyczące wskaźników przewodzenia ciepła oraz zapotrzebowania na energię, wpłyną znacząco na sposoby ogrzewania domu. Wskaźnik Epnie będzie możliwy do zachowania przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych kotłów węglowych, jak i nowoczesnych olejowych czy nawet gazowych. Wszystkie opisane źródła ciepła mają pochodzenie kopalne i są nieodnawialne.

Zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną można zmniejszyć, budując energooszczędny dom i stosując lepsze materiały budowlane i grubszą warstwę ocieplenia oraz montując wentylację z rekuperacją. Warto również rozważyć wymianę kotłów węglowych i olejowych na pompy ciepła oraz kotły opalane pelletem.

Przy wyborze projektu domu, warto sprawdzić czy określony został wskaźnik Ep, jaka jest deklarowana wysokość współczynnika przewodzenia ciepła, a także czy dom wyposażony jest w pompę ciepła, wentylację z rekuperacją czy system solarny.

Konsekwencje

Jeżeli projekt domu, który chcielibyśmy zrealizować, nie będzie zgodny z obowiązującymi warunkami technicznymi, właściwy organ odmówi wydania pozwolenia na budowę, jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte w wyznaczonym do tego terminie. Należy również pamiętać, że jeżeli organ już po rozpoczęciu inwestycji stwierdzi, że realizujemy budowę w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w przepisach, grozi to wszczęciem postępowania naprawczego. Będzie ono skutkowało wydaniem przez organ postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, a ostatecznie może doprowadzić nawet do nakazu rozbiórki budynku.