Menu Zamknij

Istotne obostrzenia w powiatach i miastach najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19.

Z dniem 8 sierpnia 2020 r. zaczęło obowiązywać  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. 2020 poz. 1356), wprowadzające z powrotem istotne obostrzenia w powiatach i miastach najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza rozporządzenie, jest wydzielenie na terytorium Polski w konkretnych obszarach dwóch stref – czerwonej i żółtej – z największym przyrostem zakażeń COVID-19,  na których od 8 sierpnia zaczęły obowiązywać dodatkowe obostrzenia.Zakres terytorialny stref jest adekwatnie aktualizowany w odniesieniu do bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Na dzień 20 sierpnia 2020 r. prezentuje się on następująco.

Zgodnie z wskazanym Rozporządzeniem, strefa „czerwona” to miejsca, gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynosił powyżej 12 i aktualnie obejmuje powiat:Nowy Sącz, nowosądecki, nowotarski, wieluński, rybnicki, Rybnik, lipski. W rejonach tych obowiązuje:

– zakaz prowadzenia działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej;

– w wydarzeniach sportowych, gdzie w chwili obecnej jest dopuszczony udział publiczności w liczbie do 50 proc. liczby miejsc – udział publiczności jest zakazany;

– prowadzenie działalności w kinach, klubów filmowych jest dopuszczalne w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;

– w lokalach gastronomicznych poza obowiązkiem zakrywania ust i nosa obowiązuje limit gości – 1 osoba na 4 m2;

– obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania);

na siłowniach, w klubach i centrach fitness może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi;

– obowiązuje zakaz prowadzenia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym i leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz wszelkich innych form rehabilitacji i ich turnusów;

– liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, a także spotkaniach innego rodzaju, w tym imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 50 osób z wyłączeniem obsługi;

– w przypadku wydarzeń religijnych liczba osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. obłożenia budynku lub obiektu;

– istnieje  obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od kwestii tzw. dystansu społecznego).

Strefa „żółta” z kolei to, zgodnie z Rozporządzeniem- miejsca, gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 zgodnie z danymi ECDC wynosił od 6 do 12. Aktualnie obejmuje ona powiat: tatrzański, Ruda Śląska, pszczyński, Żory, ostrzeszowski,ostrowski, pajęczański, łowicki, przemyski, jarosławski, radziejowski, Biała PodlaskaW rejonach tych:

– obowiązuje limit 1 osoby na 4 m2 powierzchni w przypadku imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;

– w wydarzeniach sportowych, gdzie w chwili obecnej jest dopuszczony udział publiczności w liczbie do 50 proc. liczby miejsc – udział publiczności jest zmniejszony do 25 proc.;

– prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych jest dopuszczalne:

– w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

– w obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

– w lokalach gastronomicznych poza obowiązkiem zakrywania ust i nosa obowiązuje limit gości – 4 osoby na m2;

– w przypadku działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) będzie obowiązywał nowy limit osób – 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego;

– w siłowniach oraz klubach fitness obowiązuje nowy limit osób – 1 osoba na 7 m2 powierzchni;

– liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, a także spotkaniach innego rodzaju, w tym imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób z wyłączeniem obsługi.

Należy także zauważyć, że ruch pomiędzy powiatami zaliczonymi do strefy czerwonej i żółtej oraz powiatami z nimi graniczącymi nie jest w żaden sposób ograniczony, czy kontrolowany.

Zgodnie z Rozporządzeniem zwolnienie z obowiązku zakrywania nosa i ust jest możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach wskazanych powyżej. Początkowo planowano by od 1 września 2020 r. istniał obowiązek przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego niemożność zakrywania ust i nosa ze względów zdrowotnych, jednak ostatecznie wycofano się z tej propozycji. Wprowadzono natomiast  obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa, jeśli nie za pomocą maseczki, to przy użyciu przyłbicy (w tym tylko takiej zakrywającej ust i nos) lub części odzieży. Wyłączenia od tej zasady obejmą m.in. osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, a także osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Omawiane Rozporządzenie wprowadziło nadto zmiany dotyczące kwarantanny, przede wszystkim poprzez dodanie Służby Ochrony Państwa do podmiotów, którym udostępniane są dane o osobach przebywających na kwarantannie.

Zmieniła się także lista państw, po przylocie z których nie ma obowiązku odbycia kwarantanny. Wykreślono z niej Czarnogórę, a dodano Maroko, Tajlandię, Tunezję i Australię. Lista ta również jest adekwatnie aktualizowana w odniesieniu do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Zwolnieni z kwarantanny zostali marynarze i rybacy. Rząd zapewnił im możliwość powrotu, po zakończeniu zatrudnienia na statku, do miejsca zamieszkania, również poza terytorium Polski. Decyzja ta jest uzasadniona koniecznością zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania łańcuchów dostaw morskich, gdzie marynarze uznawani za kluczowych pracowników transportu, mieli faktyczną możliwość przemieszczania się między poszczególnymi państwami co najmniej w celu podjęcia pracy i podmiany załogi, jak i repatriacji.