Menu Zamknij

Dopuszczalność weryfikacji szczepień przez pracodawców – projekt nowelizacji ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca nie jest uprawniony do weryfikacji czy zatrudnieni u niego pracownicy zaszczepili się przeciwko COVID-19. Informacja dotycząca szczepienia może być przez pracownika przekazana wyłącznie dobrowolnie, z inicjatywy pracownika. Istnieje szansa, że już wkrótce sytuacja ta ulegnie zmianie i pracodawcom zostanie przyznana kompetencja do weryfikacji szczepień u pracowników, jako że aktualnie w sejmowej komisji prowadzone są prace nad projektem ustawy w tym przedmiocie. Poselski projekt ustawy został pozytywnie oceniony przez rząd, podkreślono przy tym, że projektowane regulacje przyczynią się do zapewnienia bezpiecznych warunków w zakładach pracy.

Projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą przekazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2. Pracownicy będą zobowiązani okazywać pracodawcom dokumenty poświadczające stan zdrowia, w tym w szczególności unijne cyfrowe zaświadczenie COVID albo uproszczony certyfikat wrazz wizerunkiem osoby, której dane dotyczą. Pracownicy będą mogli skorzystać z możliwości nieodpłatnego (finansowanego ze środków publicznych) wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

Nadto, zgodnie z założeniami projektu ustawy, pracodawca będzie mógł delegować pracownika lub osobę pozostającą z nim w stosunku cywilnoprawnym do wykonywania obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, jeżeli ten pracownik (osoba pozostająca z pracodawcą w stosunku cywilnoprawnym) przekazał informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2. Powyższą możliwość pracodawcy będą mieli również w odniesieniu do osób, które uzyskały pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Wskazać również należy, że projekt ustawy zakłada, iż przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, z których usług korzystają osoby o takim samym statusie zdrowotnym, nie będą podlegać ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii.