Menu Zamknij

Ciągłość obsługi prawnej. Wejście w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku. Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria podjęła działania i posiada specjalne procedury mające na celu zapewnienie ciągłości obsługi prawnej Państwa spółki niezależnie od wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w funkcjonowaniu określonych branż lub terenów.

Jesteśmy dużą kancelarią, prawnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenia zawodowe aby również zastępować się w sytuacji kryzysowej, nawzajem przy obsłudze klientów, tak aby żadna najtrudniejsza sytuacja nie spowodowała braku dostępu naszych klientów do opieki prawnej zgodnie z umową.

Dnia 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z dnia 7 marca 2020r. poz. 374). Ustawa ta wprowadza szereg niespotykanych dotychczas rozwiązań prawnych, które mogą dotyczyć tak osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. W związku z powyższym, niezależnie od posiadanych przez Państwa umów o obsługę prawną z nami, w imieniu  Koksztys Kancelarii Prawa Gospodarczego Sp. K. chcielibyśmy zadeklarować wszechstronną pomoc prawną dotyczącą wszelkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem tej ustawy w obrocie prawnym. Dołożymy wszelkich starań, aby w tym szczególnym okresie Państwa działalność nie pozostała bez fachowej opieki prawnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem prawnym Państwa firmy.

Adw. Ireneusz Koksztys