Menu Zamknij

Audyt prawny / Compliance

Audyt Prawny to kompleksowe rozwiązanie prawne w zakresie zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi oraz wyeliminowania ryzyk związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku. Zakres audytu prawnego jest uzależniony od celu Klienta jego potrzeb i celu. Propozycja klierowana dla średnich i dużych firm działających w ramach spółek kapitałowych.

W ramach audytu prawnego wyspecjalizowani prawnicy:

  dogłębna analiza ustawodawcza: uchwały, regulaminy, statut,
  zgodność wspólnicy i zarząd powołani zostali zgodnie z przepisami prawa i czy dopełnione zostały w tym względzie wszelkie formalności,
  opiniowanie / tworzenie umów handlowych,
  analiza udzielonych gwarancji i poręczenia, zobowiązań, zadłużenia,
  weryfikacja spraw i sporów w tym zasadność zawierania ugód sądowych i pozasądowych
  analiza procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W zespole specjalistów przeprowadzających audyt prawny znajduje się również doradca podatkowy, który:

  sprawdzi poprawność traktowania dla celów podatkowych wskazanych transakcji,
  weryfikacja terminowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  weryfikacja konieczność / poprawność rozliczeń z podmiotami powiązanymi,
  ograniczenie obszarów do minimalizacji ryzyka karnoskarbowego

Jakie korzyści niesie ze sobą audyt prawny:

  wnikliwą, praktyczną ocenę dotychczasowej działalności pozwalającą zidentyfikować wszelkie obszary ryzyka,
  możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji,
  wskazówki do zastosowania efektywnych rozwiązań pod kątem wydajności prowadzonego biznesu,
  możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji transakcji obarczonej ryzykiem,
  dodatkową ochronę prawną

Wymiernym efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport, który zawiera opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia, na podstawie którego Klient może podjąć decyzję o realizacji inwestycji lub planu naprawczego.

Zalecamy audyt prawny m.in. w przypadkach:

  chęci nabycia przedsiębiorstwa,
  przekształcenia podmiotu,
  wdrażania planów rozwoju,
  planowanej zmiany struktury udziałowej, zbycia lub nabycia udziałów, podwyższenia kapitału,
  wzrostu ryzyka kontroli Spółki przez organy Państwa,
  planowanego objęcia funkcji w organach Spółek (szczególnie Zarząd, Rada Nadzorcza),
  inwestycja w audyt wewnętrzny przynosi wymierne korzyści dla firmy

Kancelaria Koksztys Sp.k. ma bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem audytów prawnych. Jako wiodąca kancelaria posiadamy zespołów 120 ekspertów we wszystkich dziedzinach prawa. Na bieżąco audytujemy stosowane przez naszych Klientów praktyki handlowe, analizując ich zgodność z aktualnymi przepisami.